https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,400i,500,500i,700,700i
+47 90028961 smt@smt.no

Lekkolje.

 

En kritisk prosess

 

Væske rensing, spesielt, betyr en stadig fjerning av lekkolje som lekker inn i kjølevæsken. Disse restene kan inkludere vangeolje, hydraulikkolje, spindelolje og girkasseoljer. Eldre maskiner lekker olje naturlig, mens nyere CNC-maskiner med hensikt lekker en del olje til vangene som smøres ved bruk.

 Lekkolje er trolig en av de vanligste forurensningene i metallbearbeidende væsker. Begrepet er en samlebetegnelse for kilder til uoppløselige forurensninger (vanligvis oljebasert) som kan komme i kontakt med kjølevæsken som en funksjon av prosessen eller utstyret.

 Fjerning av lekkolje fra produksjonsprosessen er avgjørende for å forbedre væskens ytelse og levetid, luftkvalitet, bakteriell motstand, korrosjonsbestandighet og levetid.

 Lekkoljer er kategorisert på to hovedmåter. Frie lekkoljer vil flyte til overflaten av væsken. Emulgerte lekkoljer blir emulgert kjemisk til kjølevæsken eller rengjøringsmiddelet og flyter ikke til overflaten.

 Hver type kjølevæske reagerer med lekkoljer på sin måte. Syntetiske kjølemidler avviser vanligvis lekkoljene, og får dem til å flyte ut av løsningen til overflaten. Halvsyntetiske kjølemidler avviser noen av oljene, men over tid vil det kjemisk emulgere oljene. Oppløselige kjølevæsker vil kjemisk emulgere lekkoljene før eller senere.

 Uansett kilde er lekkolje en fremmed forurensning som kan skape en rekke problemer, blant annet korrosjon og flekker, dermatitt eller hudirritasjon fra småpartikler og metallisk avfall som er fanget i oljen.

 

Valg en filtreringsenhet

 

En rekke konvensjonelle metoder er tilgjengelige for fjerning av lekkolje. De vanligste metodene er skimmere, sentrifuger og dråpeavskillere/koalisator.

 Flyttbar lekkoljeseparator: 2430E. Denne mobile skimmeren passer bra til CNC maskiner som ikke er koblet tiil et sentralanlegg. Oljeavskilleren resirkulerer væsken ved returnere den til tanken mens oljen gå r til en egen beholder.

Det anbefales for øvrig ikke å flytte lekkoljeseparatoren mellom maskiner ute an denne rengjøres, slik at bakteriedannelser fra en maskin spres til en annen maskin.

 

Forstå lekkoljen

 

Ved å bruke riktig lekkolje rensingsprosess og utstyr, kan metallbearbeiding se en 40-80 prosent reduksjon i innkjøp av olje og tilsvarende reduksjon i destruksjonskostnader. De fleste næringer, spesielt metallbearbeiding og metallforming, har blitt ansvarlige brukere for å beskytte vårt miljø. I dag legges det mer vekt på gjenvinning og gjenbruk av metall. Når det er nødvendig med væskeutvinning, er det viktig å velge riktig filtreringsutstyr for å eliminere lekkoljeforurensning for langsiktig besparelse og driftseffektivitet.