https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,400i,500,500i,700,700i
+47 90028961 smt@smt.no

Oil Compact

Oil Compact

Compact olje-medie temperatur styrings systems opp til 250 °C

Kompakte oljedrevne temperaturstyringssystemer anbefales for applikasjoner som utelukker vanndrevne systemer på grunn av høye temperaturkrav. Oil Compact-systemene gir fordelen av å fungere uten trykkfylling. Disse kompakte systemene er kjennetegnet av et stort pris / ytelsesforhold, og passer for en rekke prosesser og oppgaver i det laveste kapasitetsområdet. Med sin høye pålitelighet og presisjon har de mange alternativer og utstyrsvarianter som tilfredsstiller alle krav.