https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,400i,500,500i,700,700i
+47 90028961 smt@smt.no

Water compact

Water compact
Kompakte Vanntempereringssystem opp til 180 °C
Med et større effekt og temperatur spektrum tilbyr vi den kompakte compakt-serien, basis temperering muligheter, fremforalt til sprøytestøpe industrien, men også til ett mangfold andre anvendelser. Med kvalitativt høyverdige komponenter, viser de seg økonomiske både i anskaffelse og drift.

Kompact, vann-medie temperatur kontrol system opp til 180 °C

Kompakte vanntempererings systemer til små og mellomstore kapasitetsområder, opp til 180 ° C, brukes hovedsakelig til sprøytestøping, men også for andre prosesser. De er ideelle for temperaturkontroll under produksjon av artikler av høy kvalitet og tillater dokumentasjon av prosessparametere.