https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,400i,500,500i,700,700i
+47 90028961 smt@smt.no

POM

POM C natur

PA6 natur

PEEK

Teknisk Plast

Teknisk plast er en betegnelse på en gruppe materialer i forskjellige kvaliteter, i stadig utvikling. Materialene kan brukes i mange applikasjoner og det kan i stor grad maskineres på samme måte som metaller.

Dreiing og fresing i plast eller metall, små og store serier maskineres etter tegning.

Materialet kan leveres i plater, bolt, halvfabrikata og/eller i ferdig maskinerte plastkomponenter.

Mest vanlige materialer er POM, PA6, PEHD, PEEK, PTFE, PETP, PUR og gummi – varianter, mm

Bruk av Teknisk Plast og valg av riktig type plast avgjøres i stor grad av detaljens bruksområder, viktige faktorer er en blanding av  Mekaniske egenskaper, Kjemiske egenskaper, Elektriske egenskaper, Termiske egenskaper, Aldrings egenskaper og Optiske egenskaper. I motsetning til metaller tar plast opp en varierende grad av fukt/vann og dette kan gi varierende grad av svelling av materialet. Skal plasten stå under belstning over tid og/eller kommer belastingen brått, som ved slagpåkjenninger?

Plasten er heller ikke “Tett”, plast kan slippe igjennom forskjellige typer kejmikalier og gasser avhengig av temeraturer og molekylenes størrelse, dette vil igjen innvirke på materialets egenskaper og styrke.

Plast har en varierende grad av Amorfe og Krystallinske egenskaper. Dette gir forskjellig typer av plastisitet som myk og hard, samt egenskaper ved varierende temperatur, kontakt ved kjemikalier, lys, belastnnger osv.

Typer av teknisk plast kan brukes i forskjellige temperaturomtåder. Typiske plasttyper er POM, PA6, PET og PC.  Disse har gode mekaniske egenskaper, høy dimensjonssabilitet, god kjemisk motstand og gode mekaniske egenskaper mot slitasje.

Mer krysttalinske materialer som PEEK ,PPS ,PEI er mer dimensjonsstabilt og tåler mer varme.

PTFE, tåler mye varme og har god kjemikalieresistens men har ikke så gode slitasje- og mekaniske- egenskaper

Typiske bransjer som bruker tekniske plast er innen prosessindustri, olje og offshore, elektronikk, subsea, medisinteknikk, næringsmiddel, bilindustri og fly.
Material sertifikater kan leveres avh av type og tid før levering, dette bør spesifiseres tidlig i forespørselsfasen.

Vi tilbyr glideprofile, kjedeføringer mm i PEHD eller “Glilett”

 

Kontakt oss for mer info:

Tel . 90028961

Epost: smt@smt.no